Strona Główna
MDC
Produkty / Oferta MDC
Promocje
HIT! Pulsoksymetr PC-66B
Baza wiedzy
Pobierz - Katalogi
Kontakt
MDC
Kardiomonitor

Kardiomonitor pozwala na bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta. Kardiomonitor jest wykorzystywany na większości oddziałów szpitalnych, gdzie zachodzi konieczność monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Większość producentów kardiomonitorów oferuje uniwersalne jednostki przeznaczone do monitorowania parametrów życiowych różnych grup wiekowych od noworodków do dorosłych z wykorzystaniem właściwych rozmiarem czujników saturacji (SpO2) oraz mankietu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi NIBP.

Wśród standardowo monitorowanych parametrów oferowanych przez większość kardiomonitorów dostępnych na rynku należy wymienić:

- EKG (elektrokardiografia) – podstawowy zabieg diagnostyczny pozwalający na diagnostykę oraz rozpoznanie chorób serca. Polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej (odczyt graficzny zmiany potencjałów w postaci krzywej elektrokardiograficznej). Interpretacja badania zależy od wielu czynników pośród których należy wymienić wiek, przyjmowane leki, inne schorzenia, etc. Kardiomonitory wyposażone we wbudowane rejestratory lub współpracujące z zewnętrznymi drukarkami pozwalają na wydruk krzywej EKG.

- częstość oddechów (respiracja) – ilość oddechów na minutę.

- NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) przy pomocy właściwego rozmiarem mankietu. Umożliwia pomiar ciśnienia skurczowego (Systole – SYS), rozkurczowego (Diastole – DIA) i średniego (MAP – Mean Arterial Pressure). Ciśnienie tętnicze u osób dorosłych przyjmowane "za optymalne" jest określone na poziomie 120mmHg (skurczowe) i 80 mmHg (rozkurczowe)

- tętno / puls – ilość uderzeń na minutę. Tętno może zwalniać lub przyspieszać pod wpływem wysiłku, stanu emocjonalnego, leków, choroby. Kardiomonitory umozliwiają wybór źródła pomiaru pulsu: EKG, NIBP, SpO2.

- saturację (SpO2) – określa poziom nasycenie hemoglobiny tlenem. Prawidłowy poziom powinien wynosić powyżej 95% - podczas tlenoterapii 99-100%. Niższe wskazania (szczególnie poniżej 90%) mogą wskazywać na niewydolność oddechową / niedotlenienie. Wartość SpO2/PR mierzymy z wykorzystaniem czujnika SpO2.

- temperaturę – 2 kanały pomiaru temperatury (powierzchniowej i głębokiej)

Ponadto kardiomonitory oferują analizę arytmii i odcinaka ST (charakterystyka EKG).

Jako dodatkowe w kardiomonitorach oferowane są następujące opcje:

- IBP (inwazyjny pomiar ciśnienia krwi) umożliwiający pomiar wewnątrznaczyniowy.

- CO2 (EtCO2 – End Tidal CO2; InsCO2 – Inspiratory CO2) – kapnografia, obrazowanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,

- CO – rzut minutowy serca [również nieinwazyjny monitor rzutu serca]

- Moduł Gazowy (Analizator Gazów Anestetycznych) – pozwala na identyfikację i pomiar gazów anestetycznych oraz O2, N2O, CO2. Kardiomonitor z modułem gazowym stosowany jest przy stanowiskach do znieczulania ogólnego.

Większość oferowanych kardiomonitorów umożliwia rejestrację mierzonych danych w postaci tabelarycznych i graficznych trendów, z możliwością wydruku za pomocą wbudowanej lub zewnętrznej drukarki.
 Przy wykorzystaniu zamieszczonych na portalu informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź cytowanie jego fragmentów należy podać źródło pochodzenia cytowanego tekstu wskazując na portal www.medicaldevicesconsulting.pl